Opgravning af å, vandløb, voldgrav mv.

Vi kan opgrave åer, vandløb og voldgrave - enten fra land eller fra vandet.

Er vanddybden og/eller sigtbarheden i åen, vandløbet eller voldgraven blevet mindre, så trænger det nok til en opgravning.

Ikke to opgaver er ens, så derfor kan en opgravning af å, vandløb eller voldgrav mv. kan klares på flere måder. En af måderne er via vores langrækkende gravemaskiner, som har en rækkevidde på ikke mindre end 15 meter. En anden måde er via vores specialfartøj Viki, som kan søsættes og sejle ud og klare opgaven på vandet.

Vores maskinpark og mange års erfaring, gør at vi kan klare både store og små opgaver, så kontakt os gerne - det er naturligvis helt uforpligtende for dig.

Billeder og videoer: